Malazańska Księga Poległych Wiki
Advertisement

Malazańska administracja wojskowa Siedmiu Miast.

Gubernator wojskowy[]

Dowódcą okręgu wojskowego na obszarze Siedmiu Miast był gubernator wojskowy. Znani gubernatorzy Siedmiu Miast to:

 • admirał/pięść Cartheron Crust - do 1159 r.
 • wielka pięść Pormqual - w latach 1159-1164†

Po śmierci Pormquala najwyższym rangą dowódcą wojsk malazańskich w Siedmiu Miastach byli przyboczna Tavore, a następnie wielka pięść Ganoes Paran. (MKP4-6)

Dowództwo okręgu wojskowego[]

Dowództwo okręgu wojskowego w Arenie (oryg. Aren High Command) było aparatem pomocniczym wielkiej pięści Siedmiu Miast. Jednymi znanymi jego członkami byli:

 • Chmura, adiutant Cartherona Crusta,
 • skarbnik imperialny, ewakuowany z Arenu w 1164 r.

Główny doradca wielkiej pięści Pormquala – Mallick Rel, ukryty stronnik Apokalipsy, formalnie nie wchodził w skład Dowództwa, jednak wydawał w imieniu wielkiej pięści Siedmiu Miast edykty. Rozkazów wielkiej pięści Pormquala nie weryfikował Szpon, ponieważ przedstawiciele tej organizacji - z wyjątkiem ściganego Perły - zniknęli, prawdopodobnie zabici, po wybuchu powstania sha'ik.

W 1164 r. dowództwo okręgu wojskowego w Arenie rozdzierały zdrady, swary, wzajemna rywalizacja i zła wola, zaś Mallick Rel skutecznie eliminował swoich konkurentów.

Pięść Coltaine oceniał, że wielka pięść Siedmiu Miast powienien mieć do dyspozycji wielkiego maga[1] oraz jedną lub dwie dłonie Szponu. Sprawami szeroko pojętego bezpieczeństwa zajmował się osobista straż wielkiej pięści Pormquala.[2]

Po dotarciu Sznura psów do Arenu, w skład sztabu wielkiej pięści zostali dokooptowani Nethpara i Pullyk Alar, przedstawiciele Rady Szlachty.

Wojska[]

Przed wybuchem powstania sha'ik[]

Map Seven Cities detail.jpg

Znane związki operacyjne i jednostki na obszarze Siedmiu Miast:

Koncentracja sił[]

Wielka pięść Pormqual wydał, skierowany przynajmniej do części podległych mu wojsk, rozkaz przemieszczenia się do Arenu. Rozkaz ten został wykonany przez stacjonujące w Siedmiu Miastach floty.

Siły skoncentrowane przez wielką pięść Pormquala w Arenie w 1164 r. były zorganizowane jako dwa legiony, osłaniane przez dwa skrzydła kawalerii - tzw. armia wielkiej pięści. Armia ta skapitulowała w 1164 r. na przedpolach Arenu i została w całości wymordowana na rozkaz Korbolo Doma przez Psobójców. Ponadto wielkiej pięści Siedmiu Miast bezpośrednio podlegała Straż Arenu, służąca w 1164 r. jako rezerwuar żołnierzy dla armii wielkiej pięści.

Pięść Ehrlitanu nakazał koncentrację podległych mu wojsk w Ehrlitanie. Siły z Ehrlitanu, Pan'potsun i G'danisbanu zostały w większości zniszczone w trakcie odwrotu do twierdzy B’ridys. Do tej pustynnej twierdzy ostatecznie dotarła i przez kilka miesięcy broniła jej jedynie druga komapnia Pułku Ashockiego[5]. (MKP4)

Na zachodzie wszystkie garnizony odwołano do większych miast, takich jak Kayhum, Sarpachiya i Ugarat. Pomimo to siły te zostały zniszczone. (MKP4)

Administracja wojskowa[]

Pięści[]

Garnizony[]

Stan w 1164 r.

Duże garnizony:

 • Aren:
 • Hissar - Siódma Armia - podjęła marsz w kierunku Ugaratu i Arenu
 • Caron Tepasi - miasto zbuntowane[7]
 • Guran - miasto zbuntowane[8]
 • Halaf - Legion Halafski przeszedł na stronę Toranda, miasto zbuntowane[9]
 • Ubaryd - miasto zostało zdobyte przez powstańców, flota wycofała się do Arenu
 • Pan'potsun - miasto opuszczone na krótko przed wybuchem powstania sha'ik, legiony zniszczone w trakcie odwrotu do twierdzy B’ridys wraz z wojskami z Ehrlitanu
 • Ehrlitan - oryg. the occupying regiment[10]:
 • Ugarat - garnizon oblężony w pobliskiej twierdzy Moraval (MKP6)
 • Kayhum i Sarpachiya - garnizony własne wraz z garnizonami wycofanymi z mniejszych miast - zniszczone (MKP4)
 • Dosin Pali - garnizon zniszczony w pierwszych dniach powstania, w walce użyto silnej magii (MKP4, MKP6)

Mniejsze garnizony i placówki:

 • Devral i Asmar - padły wraz z Ubarydem
 • Sialk - kwatera główna Straży Przybrzeżnej, niepełna kompania piechoty morskiej - dołączyła do Siódmej Armii
 • Orbal - wydzielona kompania[12] - pułkownik Tras - zniszczona przez Legion Tornada.
 • G'danisban - mały garnizon, wycofany krótko przed powstaniem sha'ik, miasto zbuntowane
 • Y'Ghatan ? - miasto zbuntowane
 • Melm - garnizon zniszczony przed bitwą nad P'atha
 • Twierdza Ladro - niewielki garnizon, wymordowany krótko przed wybuchem powstania przez Lostarę Yil.
 • Czerep - straż kopalni: 75 Malazańczyków w obozie, malazański oddział na Szlaku Chrząszczy, ponad 200 Dosińczyków - kapitan Sawark[13]
 • Jama - straż kopalni

Przypisy[]

 1. I nie mógł być to Mallick Rel.
 2. Wyjęcie spod prawa Perły i prawdopodobnie ochrona osobista skarbnika.
 3. Gdyby z pobliskiego Pan’potsun nie wycofano malazańskich legionów, istniałaby szansa zmiażdżenia tej pierwszej iskry z brutalnością dorównującą okrucieństwu renegatów - MKP2. Kontekst wskazuje jednak, że były to raczej elementy jakiegoś legionu, nie zaś aż dwie takie jednostki - np. we wzmiankach o odwrocie z Ehrlitanu do B’ridys te domniemane jednostki nie zostały wspomniane. (MKP4)
 4. Dazwa domyślna. Flota stacjonująca w Ubarydzie. (MKP2)
 5. W czasie nocy zdrady jej liczące kilkunastu żołnierzy pozostałości były obecne w okolicy oazy Raraku i następnie zostały włączone w skład Czternastej Armii.
 6. Pięści w Ehrlitanie mogły podlegać legiony z Pan'potsun.
 7. Malazańscy uchodźcy przyłączyli się do Sznura Psów. Tepasijczycy walczyli z Siódmą Armią nad P'atha.
 8. Armia Guranu zaatakowała Siódmą Armię nad Sekalą.
 9. Halafczycy walczyli z Siódmą Armią nad P'atha.
 10. Co może oznaczań nie tylko Pułk Ashocki, ale też jakiś legion (zwykle pełniący służbę w fortach wokół miasta).
 11. 2 i 3 kompania.
 12. Oryg. outpost detachment, o niepełnym stanie.
 13. Dosińczycy wymordowali większość Malazańczyków, ocalał jednak m.in. Pella.


Siły zbrojne Imperium Malazańskiego*
Grupy Armii: GenabackisKorel • Siedem Miast
Armie: 1234567891314Areńska
Floty: Sahulska (Hissar) • Kansu (Ehrlitan) • Dojal • Jakatakańska
Legiony: VIIVIIIIXXXIAreńskiHalafskiPan'potsunŻelaznyna Genabackis
Kawaleria: 8 KawaleriiCzerwone MieczePułk Pustynnych PlemionPułk Wickański
Inne samodzielne: Podpalacze MostówPułk AshockiKamieńKompania Pierwszego MieczaUntańska Gwardia Cesarska
Straże miast: ArenuEhrlitanuHissaruKan • Kartool • MalazuUbaryduUgaratu
Szkoły wojskowe: Akademia Piechoty Morskiej • szkoły oficerskie w Li Heng i Tali
Advertisement