FANDOM


Pierwszą ofiarą wśród pokonanych jest pamięć o ich własnych zbrodniach

Temul


Armia Apokalipsy (oryg. Army of the Apocalypse)– antymalazańska armia powstańcza, działająca na obszarze Siedmiu Miast w latach 1164-1165.

Główne siły Edytuj

Główne siły Armii Apokalipsy w chwili wybuchu powstania sha'ik:

 • region Hissaru:
  • armia Henaras - pustynne plemiona, obóz na północ od Hissaru, przy trakcie kupieckim na zachód[1]
  • armia Kamista Reloe - zbuntowani Hissarczycy, koczownicy i kupcy stacjonujący w obozie naprzeciwko koszar imperialnych
 • Legion Tornada, stanowiący trzon armii Odhanu - pod dowództwem Korbolo Doma - Orbal
 • Pustynne Plemiona - pod dowództwem Mathoka - oaza Raraku

Ze względu na religijny aspekt powstania przeciwko Imperium Malazańskiemu, w początkowym okresie wojny cała ludność miast wzięła udział w walkach przeciwko Malazańczykom.

Działania bojowe Edytuj

 1. Armia Kamista Reloe – bitwy z Siódmą Armią Imperium Malazańskiego: w Hissarze, pod Bat’rol, przy Źródle Dryj, nad Sekalą i nad Path'na;
 2. armia Odhanu[2] – bitwy z Siódmą Armię Imperium Malazańskiego: nad Vatharem, o Dolinę Sanimońską i na przedpolach Arenu;
 3. wycofanie Armii Apokalipsy spod Arenu do oazy Raraku;
 4. zniszczenie Psobójców w oazie Raraku w czasie nocy zdrady;
 5. wycofanie się sił Leomana do Y'Ghatan - ewakuacja mieszkańców i Ostatnie Oblężenie Y'Ghatan przez Czternastą Armię Imperium Malazańskiego;
 6. wycofanie się sił Mathoka i ich kapitulacja przed Piątą Armią Imperium Malazańskiego.

Armia Kamista Reloe Edytuj

Zadaniem tej armii było zniszczenie Siódmej Armii Imperium Malazańskiego oraz kontrolowanie terytorium subkontynentu na wschód od rzeki Sekala.

Po bitwie pod Bat’rol Edytuj

W bitwie nad Sekalą Edytuj

 • wojska czterech miast, w tym:
  • Hissaru – piechota i lansjerzy,
  • Sialku – piechota i kawaleria,
 • wojska dwunastu mniejszych miast,
 • liczne plemiona, w tym Tithanie: lansjerzy[4], łucznicy – dwa legiony, zwiadowcy
 • armia chłopska[5];
 • na południowym brzegu rzeki:
  • armia Guranu – trzy legiony piechoty i kawaleria;
  • Semkowie – piechota;
  • Tithanie – lansjerzy.

W bitwie nad P'atha Edytuj

Liczebność - ponad 30 tys. żołnierzy[6].

 • Wojska sześciu miast[7],
  • tepasijczycy - konnica,
  • halafańczycy - legiony,
  • ubarczycy – co najmniej trzy legiony – ciężka piechota, jednostka piechoty morskiej,
  • hissarczycy,
  • sialkanie – kompania ciężkiej piechoty, konnica,
  • gurańczycy – trzy legiony ciężkiej piechoty,
 • cztery plemiona:
 • armia chłopska †.

Gdzieś w ww. saperzy.

Armia rozbita w tej bitwie.

Południowa Armia Apokalipsy Edytuj

Inaczej, prawdopodobnie pierwotnie – Armia Odhanu[9]. W skład tejże armii weszły elementy armii Kamista Reloe, rozbitej w bitwie nad P'atha.

Obóz na pustyni Edytuj

 • Legion Tornada,
 • kawaleria/plemiona zachodnie,
 • samorzutnie zorganizowane bataliony wojsk nieplemiennych,
 • magowie.

Połączenie armii Edytuj

Po podporządkowaniu oddziałów armii Kamista Reloe siły Armii Odhanu szacowane były jako 50-60 tys. żołnierzy.

Bitwa nad Vatharem Edytuj

 • co najmniej trzydzieści kompanii kawalerii – ok. 3 tys. żołnierzy,
 • ubarscy łucznicy:
  • trzy kompanie na południowym brzegu,
  • obsada pływających mostów, wraz z pikinierami,
 • kadra magów.

Bitwa o dolinę Sanimońską Edytuj

Trzydzieści tysięcy żołnierzy, w tym:

 • wojska Tarxianu (kawaleria),
 • plemiona:
  • resztki Tithan,
  • Semkowie,
  • Can'eldowie.

W oazie Raraku Edytuj

 • 20 tysięcy żołnierzy:
  • przeorganizowanych w większości w ciężką piechotę, podzieloną na kompanie - doborowy rdzeń armii,
  • oddziały szturmowe,
  • lansjerzy,
 • kadra magów - wielki mag Kamist Reloe, Fayelle i Henaras[10],
 • kadra skrytobójców[11].

Pustynne plemiona Edytuj

Jedenaście plemion, liczących czterdzieści tysięcy bardzo dobrze wyszkolonych kawalerzystów (konni łucznicy, lekka jazda)[12].

 • Pod Arenem wojska te zostały podzielone na trzy "bataliony" pod dowództwem wielkich magów sha'ik.
 • Po odwrocie do oazy Raraku z wojsk Mathoka wydzielono 1500 osobową kompanię, dowodzoną przez Leomana[13], w celu dokonania rozpoznania Czternastej Armii Imperium Malazańskiego, maszerującej z Arenu. Po walkach z Czternastą Armią stan kompanii spadł do 700 żołnierzy.
 • W chwili klęski w oazie Raraku wojska pustynnych plemion liczyły 10 tysięcy żołnierzy. Leoman przejął dowodzenie nad większością sił, kierując je do Y'Ghatan. Po dotarciu do tego miasta siły Leomana, wraz z miejscowymi wojskami, liczył cztery tysiące żołnierzy. Y'Ghatan zostało ewakuowane, wraz z większością wojsk Leomana, które stanowiły eskortę wygnanych do Lothal mieszkańców.[14] Kilkuset ochotników pod dowództwem Leomana, używając zgromadzonych w mieście zapasów oliwy, spowodowało wielki pożar, w którym zniszczono miasto, zadają duże straty atakującym wojskom malazańskim. (Hierarchia dowodzenia w Y'Ghatan: Leoman - Pierwszy, Corabb - Drugi, Wróblik - Trzeci.)
 • Mathok odłączył swój klan od reszty sił, chroniąc księgę Apokalipsy. Po przekazaniu w Hanar’Ara księgi w ręce Felisin Młodszej, Mathok przyłączył się wraz ze swoimi wojownikami do Szóstej Armii Imperium Malazańskiego (konni wojownicy, lansjerzy oraz łucznicy[15]). Rozbieżne informacje dotyczące liczebności:
  • tysiąc jeźdźców w klanie Mathoka, w chwili opuszczenia oazy Raraku z księgą Apokalipsy (MKP4),
  • około czterech tysięcy wg szacunków malazańskich, w chwili kapitulacji i dołączenia do Zastępu.

Wielcy magowie sha'ikEdytuj

Pozostałe siły Edytuj

 • Wojska z Ehrlitanu, Pan'potsun i G'danisbanu, w tym:
  • siły blokujące B’ridys – kapitan Irriz – 500 ludzi, z czego wielu dezerterów, drużyna sześciu saperów, uzdrowiciel – mieszkańcy G'danisbanu,
  • kompania piechoty blokująca wjazd do G'danisbanu przed wybuchem powstania, tamże konny oddział 20 Araków; siły prowadzące pogrom wewnątrz miasta[16];
 • straż Ugaratu – kapitan Inashan,
 • straż Y'Ghatan – kapitan Wróblik.

Przypisy Edytuj

 1. Tysiące namiotów.
 2. W chwili zejścia Sznura Psów z traktu imperialnego do Ubarydu, znajdowała się ona trzy dni marszu na północny zachód od tego miejsca.
 3. 35 tysięcy zabitych wojowników w bitwie przy Źródle Dryj
 4. Tysiąc namiotów
 5. 20 tys. namiotów
 6. Ponad trzykrotnie liczniejsza od Siódmej Armii.
 7. Określone jako sześć miejskich legionów, ekwiwalnet co najmniej ośmiu legionów
 8. Czterokrotnie liczniejsi niż klan Łasicy (6000 ludzi?)
 9. Prawodpodobnie miano Północnej Armii Apokalipsy Korbolo Dom przypisał siłom w oazie Raraku, bezpośrednio dowodzonym przez sha'ik. W chwili ujawnienia nazwy na Vatharem oryginalnie znajdująca się na zachodzie subkontynentu armia Kamista Reloe już nie istniała.
 10. W tym okresie nie klasyfikowane jako wielkie czarodziejki. (MKP4)
 11. "Pazur":
  • dwie dłonie nasłana na Heborica,
  • semkowska dłoń Kanasala, mordująca służki Bidithala, zniszczona przez Karsę,
  • dłonie nasłane na Mathoka (sześć zamachów w noc bitwy),
  • dłoń oraz straż Korbolo Doma (trzech skrytobójców) - unieszkodliwiona przez Kalama Mekhara,
  • dłonie nasłane na Febryla,
  • dłoń nasłana na Dryjhnę.
 12. W czasie sznura psów.
 13. Wcześniej - dowódcy ochrony sha'ik. (MKP2)
 14. Miasto Lothal padło wkrótce ofiarą zarazy.
 15. Przeorganizowani na modłę malazańską w pododdziały o liczebności 50 i 100 i 300 kawalerzystów.
 16. M.in. grupa jeźdźców z lokalnym dowódcą. Kolczugi, szarfy barwy ochry.