FANDOM


Dryjhna – bogini Tornada, władająca Apokalipsą poprzez opętywane śmiertelniczki, będące jej najwyższymi kapłankami – sha'ik. Aspektem Dryjhny było zniszczenie.

Dryjna była pragnącą zemst strzaskaną żoną Onracka. Raraku zerwała więzy nałożone jej przez rytuał Tellan. W swej długiej historii Dryjhna podporządkowała sobie moc licznych chtonicznych duchów. Jej głównym celem było zniszczenie ludzi, których uważała za potomków Onracka i Kilavy.

W celu powiększenia swojej mocy, w czasie konwergencji w 1164 r., Dryjhna zamierzała przy pomocy kontrolowanego fragmentu Kurald Emurlahn zawładnąć mocą Raraku. W tym samym czasie, w noc zdrady, została ona zabita przez skrytobójców Korbolo Doma.

(MKP2, MKP4, MKP6)