Malazańska Księga Poległych Wiki
Advertisement

Jednostka piechoty w Pierwszym Imperium ludzi, w armii Letheru, w królestwie Bolkando, Imperium Malazańskim, w Zgubie (u Szarych Hełmów), Nemilu, Hegemonii Moranthów oraz Pannion Domin.

Liczebnie legionowi odpowiadała furia K'Chain.

(MKP1-7, MKP9)

Pierwsze Imperium[]

Złożony z Gralów Legion Karasch pod dowództwem Vorlocka Duvena przetrwał Wielki Upadek Pierwszego Imperium ludzi na pustkowiach kontynentu Siedem Miast.

Nazwa letheryjskiego stopnia wojskowego atri-preda wywodziła się od predal'atr, określenia dowódcy oddziału[1] w legionie, w środkowym okresie Pierwszego Imperium ludzi.

(MKP6-7)

Imperium Malazańskie[]

W latach sześćdziesiątych dwunastego wieku malazański legion składał się z 9 kompanii i liczył nie więcej niż 5 tysięcy żołnierzy.[2]

Skład kompanii[]

W skład legionowej kompanii piechoty wchodziły 24 drużyny[3], tj.:

 • 3 drużyny piechoty morskiej,
 • 3 drużyny ciężkiej piechoty,
 • 18 drużyn średniej piechoty.

Kadra oficerska[]

 • legion dowodzony był przez pięść
 • dowódca legionu mógł posiadać zastępców w randze podpięści, dowodzących poszczególnymi oddziałami[4]
 • kompania była dowodzona przez kapitana
 • kapitan posiadał do pomocy porucznika[5]

(MKP4, MKP6, MKP9)

Przypisy[]

 1. W oryg. a unit commander.
 2. 3456 żołnierzy piechoty przy liczebności drużyny wynoszącej 16 żołnierzy (MKP1). Legiony Areńskie liczyły nie więcej, niż 5 tysięcy żołnierzy każdy (MKP2).
 3. Na przykładzie Ósmego Legionu w 1164 r. w Arenie.
 4. W 1164 r. drugim co do starszeństwa oficerem Ósmego Legionu był kapitan Keneb. Podczas drugiej kampanii na Letherze (1170 r.?) w legionie Keneba było dwóch podpięści, dowodzących piechotą, harcownikami, zwiadowcami oraz łucznikami. (MKP6, MKP9)
 5. Który mógł dowodzić bezpośrednio kilkoma drużynami.

Advertisement