Malazańska Księga Poległych Wiki
Advertisement

Piechota morska nigdy nie gra uczciwie, tylko tak, żeby wygrać

Powiedzenie Podpalaczy Mostów (MKP9)

Naszym zadaniem nie jest reagowanie na posunięcia nieprzyjaciela, ale uprzedzenie jego ataku i zmuszenie go do reagowanie na nasze

Nerwusik


Malazańska Piechota Morska (oryg. Malazan Marines) – jedna z specyficznych formacji piechoty sił zbrojnych Imperium Malazańskiego[1]. Żołnierze piechoty morskiej rekrutowani byli spośród mieszkańców wybrzeży. Elitarne oddziały Malazańskiej Piechoty Morskiej były określane jako Jakatakan.[2] Do lat pięćdziesiątych dwunastego wieku z piechoty morskiej tworzono jednostki wielkości legionu.[3] Podstawowe wyszkolenie oficerów piechoty morskiej odbywało się w Akademii Piechoty Morskiej w Uncie.[4] (MKP1-2, MKP6-7)

Symbolem tego rodzaju sił zbrojnych, umieszczanym na sztandarach, była stylizowana kusza.

Jednostki[]

Kwalifikacji malazańskich jednostek jako piechoty morskiej wynikała z charakteru ich zadań. W ich skład wchodzili także saperzy oraz żołnierze ciężkiej piechoty. Znanymi jednostkami piechoty morskiej były:


Przeciwnicy Imperium Malazańskiego na Genabackis, jako Malazańską Piechotę Morską określali wszystkie jednostki piechoty przybywające drogą morską na ten kontynent, w tym mające tam wylądować w 1164 r. legiony Dziewiąty i Jedenasty.

Oddziały[]

Oddziały piechoty morskiej wchodziły w skład Floty Imperialnej oraz wojsk lądowych.[6].

Kompanie[]

 • Sialkańska Piechota Morska, Skrzydło Cartherona, Flota Sahulska[7], następnie w Siódmej Armii – kapitan Cichacz (MKP2);
 • kompania Piechoty Morskiej stacjonująca w 1164 r. w Sialku, włączona do kompanii kapitana Cichacza – wyposażona w trzy łodzie patrolowe (MKP2);
 • kompania piechoty morskiej stacjonująca w 1164 r. w Ehrlitanie (MKP2);
 • kompanie piechoty morskiej Piątej Armii, w tym 3 kompania (MKP3).

Drużyny[]

 • Drużyna Jakatakan przydzielona na Genabackis przybocznej Lorn[8] (MKP1);
 • dwie drużyny dowodzone przez porucznika na Utkanym Szmatami - przydzielone skarbnikowi imperialnemu przez wielką pięść Pormquala[9] (MKP2);
 • siedem drużyn na transportowcu z ogierami - przydzielonych koniuszemu[10] przez wielką pięść Pormquala (MKP2);
 • drużyna Geslera, przydzielona do Staży Przybrzeżnej, następnie w Siódmej Armii (MKP2);

Pozostałe[]

 • pułk piechoty morskiej stacjonujący w jedynym kontrolowanym porcie Korelu w 1161 r. (BKB1, MKP3);
 • piechota morska Czwartej Dywizji Siódmej Armii (ICE2);

Straż przybrzeżna[]

Oddziały piechoty morskiej wydzielone do ochrony wybrzeży. Na obszarze Siedmiu Miast kwaterą główną tych oddziałów był Sialk. (MKP2)

Żołnierze Piechoty Morskiej[]

Zobacz kategorię: Żołnierze Malazańskiej Piechoty Morskiej

Przypisy[]

 1. Jedyną armią, która na wzór malazański zorganizowała taką jednostkę, była Armia Apokalipsy. Jednostka ta została sformowana w Ubarydzie i wzięła udział w bitwie pod P'atha.
 2. Żołnierze tej formacji posiadali srebrne odznaki na hełmach.
 3. Domniemanie - jednostki dowodzone przez pięść. (MKP7)
 4. Absolwentem tej szkoły był Ganoes Paran.
 5. O ile była to jednostka piechoty morskiej, a nie zespół okrętów.
 6. Prawdopodobnie etatowo były to trzy drużyny piechoty morskiej w kompani wchodzącej w skład legionu. (MKP4)
 7. W oryg. the Sialk Marines, Cartheron Wing, Sahul Fleet.
 8. 10 żołnierzy.
 9. 20 żołnierzy.
 10. Oryg. - the Master of the Horse.

Advertisement