Wiki Malazan
Advertisement

Map Genabackis from Memories of Ice.jpg

Jedno z Wolnych Miast na Genabackis. Posiadało potężne fortyfikacje.

W 1163 r., po trzech latach oblężenia, miasto zostało zdobyte przez Imperium Malazańskie. Po zajęciu miasta, wspierający Malazańczyków Czarni Moranthowie zamordowali 18.739 osób, jako odwet za każdy stwierdzony fakt zabicia Morantha.[1] W ramach pacyfikacji miasta Malazańczyczy przeprowadzili następnie eksterminację szlachty.

Zobacz Armie na Genabackis
  1. Wrogość ta wynikała z rywalizacji handlowej.
Advertisement