Malazańska Księga Poległych Wiki
Advertisement

Jako doświadczony związek operacyjny sił zbrojnych Imperium Malazańskiego istniała już w 1154 r. Do 1163 r. Piąta Armia wchodziła w skład malazańskich sił inwazyjnych na Genabackis. Po poniesionych ciężkich stratach podczas oblężenia Pale, w 1163 r. armia została odtworzona i przeszła pod bezpośrednie dowództwo Dujeka, stając się Zastępem Dujeka. Wkrótce potem armia została fikcyjne uznana za zbuntowaną.

(MKP1, MKP3)

Historia[]

Szlak bojowy[]

(X) - bitwy

Inwazja na Genabackis[]

Map Genabackis.jpg

W czasie działań wojennych na Genabackis Piąta Armia brała udział:

W związku w wysokimi stratami poniesionymi przez dowodzone przez Dujeka malazańskie armie inwazyjne, Piąta Armia została odtworzona poprzez wcielenie do niej resztek Drugiej i Szóstej Armii, uzyskując liczebność około dziesięciu tysięcy żołnierzy.

Wojna panniońska[]

Po zdobyciu Pale Piąta Armia została fikcyjne uznana za zbuntowaną. Umożliwiło to połączenie jej sił z wojskami Caladana Broda i wspólną wojnę przeciwko Pannion Domin.

...

Podczas wojny pannioskiej armia Dujeka utraciła około siedem tysięcy żołnierzy. Z trzech legionów, dowodzonych bezpośrednio przez Dujeka, podczas ataku na Koral ocalało około ośmiuset żołnierzy, natomiast w wojskach przydzielonych Sójeczce ocalało około dwa tysiące żołnierzy. W bitwie o Koral zginął Sójeczka, zastępca dowódcy armii, a Podpalacze Mostów przestali istnieć jako jednostka wojskowa.

Po odtworzeniu pełnego stanu nowicjuszami z garnizonów Genabaris, Nathilogu i Pale renegacka armia Dujeka występowała w ewidencji jako Szósta Armia.

Skład[]

Podczas inwazji Genabackis większość żołnierzy armii stanowili mieszkańcy Siedmiu Miast. Do 1163 r. w skład armii wchodziła nieokreślona liczna legionów.

Odtworzona po zdobyciu Pale w 1163 r. armia posiadała dziesięć tysięcy doświadczonych żołnierzy i obejmowała:

  • 4 legiony po 2000 żołnierzy[1]
  • kadrę magów: Szybki Ben (d-ca) i Trzpień, podczas ataku na Koral również pozostali magowie drużyn Podpalaczy Mostów, tj. Paluch, Niebieska Perła i Goleń
  • Podpalaczy Mostów
  • straż Dujeka, tj. drużynę untańskiej ciężkiej piechoty
  • oddziały wsparcia

Samodzielnymi, względnie wchodzącymi w skład legionów oddziałami były:

  • kompanie piechoty morskiej - w tym 3 kompania piechoty morskiej[2]
  • 11 kompania, dowodzona przez kapitana Hareba

W trakcie wojny panniońskiej armia była wspierana przez powietrzną jednostkę Czarnych Moranthów, dowodzoną przez archievanta Skręta, oraz Barghastów Białe Twarze, dowodzonych przez Humbralla Taura.

Podczas ataku na Koral wojska Sójeczki były wspierane także przez grupę kilkunastu Tiste Andii, dowodzoną przez Korlat, zaś w chwili śmierci Sójeczki ujawnił się wielki mag Tayschrenn, wspierając armię czarami oraz podejmując się roli dowódcy wojsk Sójeczki.

Siły zbrojne Imperium Malazańskiego*
Grupy Armii: GenabackisKorel • Siedem Miast
Armie: 1234567891314Areńska
Floty: Sahulska (Hissar) • Kansu (Ehrlitan) • Dojal • Jakatakańska
Legiony: VIIVIIIIXXXIAreńskiHalafskiPan'potsunŻelaznyna Genabackis
Kawaleria: 8 KawaleriiCzerwone MieczePułk Pustynnych PlemionPułk Wickański
Inne samodzielne: Podpalacze MostówPułk AshockiKamieńKompania Pierwszego MieczaUntańska Gwardia Cesarska
Straże miast: ArenuEhrlitanuHissaruKan • Kartool • MalazuUbaryduUgaratu
Szkoły wojskowe: Akademia Piechoty Morskiej • szkoły oficerskie w Li Heng i TaliPrzypisy[]

  1. Por. pięć kompani, tj. tysiąc żołnierzy, zabitych przez kondory podczas desantu powietrznego na Koral. Dowodzone przez oficerów w stopniu co najwyżej komendanta.
  2. Po zdobyciu Pale - bez dowódcy. (MKP3)
Advertisement